آموزش اتوکد


تــوضــیحــات
فــایل ها

دوره آموزشی اتوکد 2020در راستای توانمند سازی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی لرستان وسایر علاقمندان برگزار می گردد . 

این دوره آموزشی در قالب 31 جلسه به مدت 270 دقیقه به صورت افلاین و دارای آزمون پایان دوره انلاین به صورت تستی چهار گزینه ای  بدون نمره منفی  می باشد .

زمان آزمون پایان دوره سه شنبه 18 شهریورماه ساعت 10 صبح (زمان حضور در جلسه آزمون از ساعت 10 تا 10:15 ) یک روز قبل از زمان برگزاری آزمون با معاونت آموزشس به شماره 2-33331491 داخلی 3 جهت دریافت کد تماس حاصل فرمایید 

کسب 60 درصد نمره آزمون جهت دریافت گواهینامه پابان دوره الزامی است 

سرفصل دوره اتوکد شامل : 

آشنایی با محیط نرم افزار 

ایجاد ویرایش ، ویرایش و ذخیره سازی فایل ها

آشنایی با ابزار و دستورات ترسیمی

آشنایی با ابزارهای دستورات ویرایش 

کارتوگرافی و تهیه خروجی

آموزش رسم انواع طرح های کشاورزی 

 

 

 


عوامل : جهانبخش سپهوند

مدت زمان : ۰۴:۳۰:۰۰
بخش اولتگ ها : کارتوگرافی رسم انواع طرح های کشاورزی دستورات ترسیمی

مشاغل : بهره برداران مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مهندسین مشاور کارشناسان کشاورزی ناظرین مراکز خدمات غیر دولتی کشاورزی