فیلم آموزشی Autocad


تــوضــیحــات
فــایل ها

استفاده از این فیلم آموزشی برای کلیه کارشناسان ناظر و مهندسین مشاور به منظور تهیه نقشه و یا جانمایی واحدهای تولیدی توصیه می گردد.

ضمنا برای رفع اشکالات فراگیران یک جلسه 3 ساعتی به صورت آنلاین پیش بینی گردیده است که زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


عوامل : مهندس امیرحسین مدقق

مدت زمان : ۰۲:۴۰:۰۰
بخش اولتگ ها : اتوکد مقدماتی کارشناسان ناظر مهندسین مشاور

مشاغل : کارشناسان بخش کشاورزی