ماشین بینایی و کاربردهای آن در کشاورزی


تــوضــیحــات
فــایل ها

نیاز فزاینده به غذای سالم، فنّاوری­های نوینی را می­طلبد که فرآیند تولید محصول را از بدو تولید تا بازار رسانی آن ارتقاء بخشد. در میان این فنّاوری­ها ماشین­بینایی جایگاهی ویژه یافته است و در سال­های اخیر، رویکردی ویژه به توسعه سامانه­های هوشمند و مبتنی بر ماشین­بینایی شده است. این مقاله، مفصلاً به پردازش تصویر و کاربردهای ماشین ­بینایی در کشاورزی می ­پردازد 


عوامل : دکتر محمدباقر لک

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : فناوری در کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کشاورزی دقیق مهندسی بیوسیستم ماشین بینایی پردازش تصویر ماشین های کشاورزی مکانیک بیوسیستم

مشاغل : فارغ التحصیلان کشاورزی فارغ التحصیلان ماشین آلات دانشجو مهندسین کشاورزی دانشجویان مهندسی بیوسیستم مهندسی مکانیک بیوسیستم