مکانیزاسیون حلقه مفقوده کشاورزی ایران


تــوضــیحــات
فــایل ها

مکانیزاسیون تنها راهکار در پیش روی کشاورزی قرن کنونی برای نیل به تأمین امنیت غذایی جمعیت روبه انفجار جهان است. این مفهوم تا کنون در ایران مهجور واقع شده و به‌طور صحیح تبیین نشده است چه در اجرا و چه در نظارت!

مفهوم مکانیزاسیون کشاورزی با ورود اولین تراکتورها به مزارع امریکا در اواخر قرن 19 شکل گرفت. البته اولین تراکتورها عملکرد چندان رضایت­بخشی نداشتند و علیرغم جثه­ی بسیار بزرگ و سنگین، توان کمی داشتند. لذا در حدود صد سال پیش، مرکز آزمون تراکتور نبراسکا در ایالات متحده شکل گرفت و استانداردها و شیوه آزمون و ارزیابی تراکتورهای مورد تأیید آن مرکز تدوین شدند.

با تحولات عمده­ای که در اوایل قرن بیستم ...


عوامل : دکتر محمدباقر لک

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : ماشین آلات مکانیزاسیون مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی بیوسیستم ماشین های کشاورزی مکانیک بیوسیستم

مشاغل : بهره برداران مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مهندسین مشاور فارغ التحصیلان کشاورزی