کشت و پرورش توت فرنگی


تــوضــیحــات
فــایل ها

توت فرنگی میوه ای بسیار لذید و خوش طعم می باشد. و سرشار از فیتوکمیکال ها و مواد آنتی اکسیدانی می باشد. در این فایل اطلاعاتی پایه از کشت، پرورش و ارقام میوه توت فرنگی ارائه داده شده است.


بخش اولتگ ها : گلخانه مدیریت کشت کشاورزی

مشاغل : بهره برداران باغداران کشاورزان کارشناسان بخش کشاورزی