گره‌زن بسته‌بند علوفه (بیلر)


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فایل مکانیزم گره زن دستگاه بسته بند علوفه (بیلر) تشریح می‌گردد.


عوامل : دکتر محمدباقر لک

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : مکانیزاسیون کشاورزی مکانیک بیوسیستم بیلر علوفه بسته بند علوفه گره زن برداشت

مشاغل : کشاورزان فارغ التحصیلان کشاورزی فارغ التحصیلان ماشین آلات دانشجویان پیمانکاران مقاطع کاران تعمیرکاران