اینترنت اشیاء


تــوضــیحــات
فــایل ها

اینترنت اشیاء فصل سوم از لوح آموزشی کشاورزی هوشمند است که در مدت 14 دقیقه، به این موضوع می‌پردازد. رئوس مطالب ارائه شده در این فصل عبارتند از:

تعریف اینترنت اشیاء

پروتکل ارتباطی

رادیوها (ارتباطات بی‌سیم)

پردازنده‌ها

کاربرد اینترنت اشیا در کشاورزی


عوامل : دکتر محمدباقر لک مهندس طیبه نیری فرد

مدت زمان : ۰۰:۱۴:۰۰
بخش اولتگ ها : arm کشاورزی هوشمند اینترنت اشیاء وای فای رادیو لورا زیگبی zigbee lora wifi avr iot

مشاغل : گلخانه دار بهره برداران مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مهندسین مشاور کشاورزان کارشناسان کشاورزی کارشناسان بخش کشاورزی مهندسی مکانیک بیوسیستم مدیران تحقیق و توسعه