آموزش مدیران فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی


تــوضــیحــات
فــایل ها

1. لزوم و اهمیت تشکیل واحد فنی و مهندسی در سازمان

2. اهم شرح وظایف مدیران فنی و مهندسی

3. اعلام سرفصل هایی که مدیران فنی و مهندسی باید بگذرانند

4. توضیحاتی در خصوص نحوه تأیید نقشه ها از طریق سامانه شمیم (چنانچه دسترسی به سامانه نباشد، تأیید از طریق نقشه های 2000/1)

5. معرفی دستگاه های نقشه برداری (Gps دستی، دوربین، Gps دو فرکانسه و ... ) و کاربرد آنها

6. وظایف مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان


عوامل : نیما اخلاقی

مدت زمان : ۰۰:۰۰:۰۰
بخش اول
آموزش مدیران فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیتگ ها : کشاورزی نقشه برداری فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

مشاغل : مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی