آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای (به زبان ساده)


تــوضــیحــات
فــایل ها

تالیف این کتاب چند سال به طول انجاميد تا سرانجام این مجموعه آماده استفاده دانشجویان و علاقمندان به توليد و پرورش قارچ دکمه ای گردد.

در این کتاب سعی شده مطالب ساده و روان بيان شود تا به راحتی برای همه قابل فهم و درک باشد.

در پایان اميدوارم این کتاب مفيد واقع شود.

ویژگی های کتاب:

  • آموزش آن سریع و آسان است.
  • آموزش در مجموعه از نوع کتاب های الکترونيکی است.
  • متن آن ساده و قابل فهم برای همه می باشد.
  • مطالب کاملا عًلمی و کاربردی است.
  • جزئيات مطالب بصورت کامل بيان شده است.

فصل1: آشنایی با قارچ دکمه ای

فصل2: آشنایی با روش های تولید کمپوست

فصل3: آشنایی با تولید بذر (اسپاون) قارچ دکمه ای

فصل4: آشنایی با خاک پوششی و روش های ساخت آن

فصل5: احداث واحد تولید قارچ دکمه ای

فصل6: کشت قارچ دکمه ای

 

 


فصل اول: آشنایی با قارچ دکمه ای
فصل دوم: آشنایی با روش های تولید کمپوست قارچ دکمه ای
فصل سوم: آشنایی با تولید بذر (اسپاون) قارچ دکمه ای
فصل چهارم: آشنایی با خاک پوششی
فصل پنجم: احداث واحد تولید قارچ دکمه ای
فصل ششم: کشت قارچ دکمه ایتگ ها : پرورش قارچ خوراکی قارچ دکمه ای بذر قارچ کمپوست آفات قارچ دکمه ای بیماری های قارچ دکمه ای

مشاغل : پرورش قارچ