بسته آموزشی پرورش قارچ خوراکی


تــوضــیحــات
فــایل ها

با توجه به سطح بالای پروتئین موجود در قارچ خوراکی، کشت این محصول می تواند در تامین این بخش از سبد کالای غذایی مهم باشد. بسته اموزشی قارچ خوراکی پکیج کاملی از مطالب کشتريال برداشت و بسته بندی قارچ خوراکی میباشد.

سرفصل های این بسته آموزشی:

1: ضرورت و اهمیت غذایی قارچ خوراکی

2:نحوه تهیه اسپان قارچ

3: نحوه تهیه کمپوست

4: نحوه تهیه و طراحی سالن پرورش قارچ

5: برداشت

6: بسته بندی


مدت زمان : ۰۰:۰۳:۰۰
بخش اولتگ ها : پرورش قارچ خوراکی قارچ صدفی قارچ دکمه ای