کشاورزی هوشمند


تــوضــیحــات
فــایل ها

این محصول چند رسانه‌ای با هدف ارائه مطالبی در خصوص مفاهیم هوشمندسازی به همت دفتر دوفصلنامه فناوری در کشاورزی تهیه و تدوین شده است. در این فایل ویدیویی تلاش شده است تا در زمان حدود 68 دقیقه به مطالبی در خصوص 

کشاورزی دقیق

اینترنت اشیاء

کنترل خودکار در گلخانه

ربات‌های کشاورز

مدل‌های رشد گیاهی

انتخاب فناوری مناسب

پرداخته شود. برای تهیه لوح فشرده این مجموعه می‌توانید با دفتر دوفصلنامه در ارتباط باشید. 


عوامل : دکتر محمدباقر لک

مدت زمان : ۰۱:۰۸:۰۰
بخش اولتگ ها : کشت رباتیک مکانیزاسیون کشاورزی کشاورزی دقیق کنترل هوشمند کشاورزی هوشمند کنترل خودکار کنترل خودکار گلخانه کنترل اقلیم گلخانه هوشمند ربات کشاورز مدل رشد مدل رشد گیاهی انتخاب فناوری مناسب

مشاغل : گلخانه دار بهره برداران مهندسین مشاور فارغ التحصیلان کشاورزی فارغ التحصیلان ماشین آلات اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مهندسین کشاورزی مهندسین بیوسیستم