کشت آئروپونیک سیب زمینی


تــوضــیحــات
فــایل ها

با توجه به رشد تکنولوژی در زمینه کشاورزی و تامین امنیت غذایی بشر روش های تولید محصولات پیشرفت قابل توجه ای در دهه های اخیر داشت مجموعه که در اختیار شما قرار می گیرد حاوی اطلاعاتی در رابطه با کشت آئروپونیک سیب زمینی می باشد. در این قالب سعی دارد نکات مهم و کلیدی را در ارتباط با امور مربوط به تولید غده سیب زمینی  ارائه نماید. عناوین آموزشی عبارتند از:

مقدمه

تاریخچه

مزایا

معایب

انواع سیستم های ائروپونیک

1) واحد هایی با فشار کم

 2) واحد هایی با فشار بالا

3) سیستم های تجاری

ازدیاد از طریق ائروپونیک

کنترل بیماری­ها در سیستم ائروپونیک

تولید سیب زمینی در سیستم ائروپونیک

 تاثیر قطع محلول غذایی در تولید غده در سیستم ائروپونیک

تراکم گیاهی و فاصله برداشت

آئروهیدروپونیک و غده زایی سیب زمینی

سایر تحقیقات انجام شده در سیستم آئروپونیک

 1) اثر هورمون­ها بر غده زایی سیب زمینی در سیستم ائروپونیک

2) اثرات تعداد برگ در نمو سیب زمینی در سیستم ائروپونیک.

 3) تاثیر روش های مختلف تغذیه بر عملکرد سیب زمینی

4) کاربرد دی اکسید کربن در غده زایی در سیستم آئروپونیک

 


مدت زمان : ۰۰:۰۱:۰۰
بخش اولتگ ها : گلخانه کشاورزی

مشاغل : گلخانه دار مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی