درس‌های مدیریت از زبان پیتر دراکر


تــوضــیحــات
فــایل ها

پیتر دراکر نویسنده، مدرس، و مشاور تخصصی درزمینهٔ استراتژی و سیاست است. او به خیلی از سازمان‌های بزرگ دنیا و هم‌چنین سازمان‌های غیرانتفاعی، شرکت‌های کوچک و کارآفرین و سازمان‌های دولتی آمریکا مشاوره داده است. پیتر دراکر ۳۵ کتاب نوشته است که به بیش از ۲۰ زبان ترجمه‌شده‌اند. دراکر تدریس خود را به‌عنوان استاد سیاست و فلسفه در کالج بنینگتون آغاز کرد. او بیش از بیست سال استاد مدیریت در دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیویورک بود. همچنین دراکر چندین دکترای افتخاری از دانشگاه‌های سراسر جهات دریافت کرده است.


مدت زمان : ۰۷:۰۹:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم
بخش چهاردهم
بخش پانزدهم
بخش شانزدهم

مشاغل : مدیر