مدیریت زمان کارآمد - کریس کرافت


تــوضــیحــات
فــایل ها

مدیریت زمان کارآمد

کریس کرافت

 

می‌دانستید اگر فقط هفته‌ای یک ساعت در وقت صرفه‌جویی کنید، در سال زمانی دست‌نخورده به اندازه یک هفته خواهید داشت؟ این قدرت مدیریت زمان است. این دوره به شما کمک خواهد کرد تا این ساعت‌ها را با مدیریت موثرتر زمان و افزایش بهره‌وری شخصی و حرفه‌ای دوباره از آن خود کنید.

کریس کرافت نویسنده به شما نشان خواهد داد که چگونه می‌توانید با ایجاد رویکردهایی اصولی برای کارهای تکرارشونده، کاهش ناکارآمدی، نظم دادن به محیط کاری و استفاده از یک سازوکار موثر به منظور بایگانی کمتر، محیطی پربار را فراهم آورید. او همچنین نحوه تهیه و مدیریت لیست‌های انجام کار، سازمان‌دهی اطلاعات حجیم روزمره، استفاده از نرم‌افزارها برای افزایش بهره‌وری و مدیریت ایمیل‌ها را به شما خواهد آموخت.

کارآمدترین افراد از تکنولوژی و سازوکارهای تثبیت‌شده در سامان‌دهی برای مدیریت امور و حداکثر استفاده از زمان‌شان استفاده می‌کنن. خواهید دید که چطور باید از این ترفندهای مدیریتی استفاده کنید تا برای شما تاثیرگذار باشد.


مدت زمان : ۰۱:۵۸:۰۰
بخش اولتگ ها : شادن پژواک دوره های آموزشی لیندا مدیریت زمان بهره وری شخصی

مشاغل : مخاطب عام