و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می‌شود


تــوضــیحــات
فــایل ها

این رمان، داستانی است درباره‌ی خاطره‌ها و گم شدنشان. یک نامه‌ی عاشقانه است و در عین حال خداحافظی آهسته‌ی یک پدربزرگ با نوه‌اش و یک پدر با پسرش.


مدت زمان : ۰۱:۴۰:۰۰
بخش اولتگ ها : اجتماعی رمان خانوادگی عاشقانه تراژدی

مشاغل : عمومی