جادوگر


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این پنج داستان ظلم و بیداد بی‌تکلف توسط یک نویسنده‌ی قهار داستان‌های کوتاه با طرزی تکان‌دهنده و مخوف بیان شده‌است، بی‌قراری، زندگی‌های بر باد رفته و سرور خون‌آلود آن‌ها از دست‌رفته‌است. اثر شرلی جکسون با به تصویرکشیدن جنونُ مضطرب‌کردن مخالفان، آزاردادن بچه‌ها و یک بخت‌آزمایی بدیمن و بدشگون قدرتی بی‌همتا در دلسرد کردن و مغشوش‌کردن افکار دارد.


مدت زمان : ۰۱:۵۶:۰۰
بخش اولتگ ها : اجتماعی داستان کوتاه تراژدی دلهره آور مجموعه داستان های کوتاه

مشاغل : عمومی