مادربزرگ سلام رساند و گفت متأسف است


تــوضــیحــات
فــایل ها

داستان زندگی و مرگ

کتاب صوتی "مادربزرگ سلام رساند و گفت متاسف است" آخرین مراحل تولید خود را در ماه آوا می گذراند و به زودی با صدای رضا عمرانی در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.
فردریک بکمن برای کتابخوان های ایرانی نامی آشناست. اغراق نیست اگر او را پدیده ی این سال های بازار کتاب در جهان بدانیم.
رمان جذاب "مادربزرگ سلام رساند و گفت متاسف است" که توسط نشر نون به مخاطبان فارسی زبان ارائه شده روایت گر یکی از مهمترین حقوق انسانی یعنی حق متفاوت بودن است.


مدت زمان : ۱۴:۴۵:۰۰
بخش اولتگ ها : اجتماعی روابط عاشقانه رمان خانوادگی تخیلی

مشاغل : عمومی