کلبه


تــوضــیحــات
فــایل ها

یک نفر ادعا می‌کند که تمام آخر هفته را با خدا در یک کلبه گذرانده‌است.

کلبه داستان زیبایی است از اینکه چگونه خداوند ما را در تلاطم ناراحتی‌ها و از میان چنگال ناامیدی‌ها و مغلوب فرضیاتمان پیدا می‌کند. او هیچ‌گاه ما را آنجا که هستیم رها نمی‌کند مگر آنکه خودمان بخواهیم.
زمانی که تخیل یک نویسنده و احساسات یک متخصص الهیات در هم تلفیق می‌شوند، حاصل رمانی می‌شود چون کلبه.
این کتاب پتانسیل آن را دارد که با نسل حاضر همان کاری را بکند که سفر زائر جان بانیان برای نسل خود کرد.
این کتاب تا این حد خوب است.


مدت زمان : ۱۰:۵۰:۰۰
بخش اولتگ ها : فلسفی رمان خانوادگی تراژدی دیدگاه

مشاغل : عمومی