فال سفارشی


تــوضــیحــات
فــایل ها

افرا، دختر جوان و عاشق از دایی منوچهر تقاضا می کند که در جمع فامیلی شب یلدا، غزل مورد نظر او را از کتاب حافظ بخواند. دایی منوچهر اما به این سادگی ها زیر بار فال سفارشی نمی رود.


مدت زمان : ۰۰:۱۱:۰۰
بخش اولتگ ها : داستان