کالسکه


تــوضــیحــات
فــایل ها

در اجرای این داستان درخشان گوگول از تکنیک بازسازی لحظه‌به‌لحظه ماجرا از طریق تغییر لحن و صدا استفاده‌شده تا شرایط مضحک و بی‌مایگی شخصیت اصلی، که خودخواسته به این وضعیت دامن زده است، پررنگ‌تر و برجسته‌تر شود.


مدت زمان : ۰۰:۴۴:۰۰
بخش اول
بخش دومتگ ها : کتاب صوتی