چرچیل


تــوضــیحــات
فــایل ها

از سال ۱۹۰۰ تا به امروز بشریت و جهان تغییرات عمده‌ای از سر گذرانده است. دگرگونی‌های بنیادی در نظریه‌ها و کاربست آن‌ها، معیار آزادی‌های فردی و رسوم مذهبی و علم و فناوری و صنعت را محک زد. فضای فکری جهان معاصر بر بشردوستی و این باور متمرکز شده است که اقتصاد جهانی دنیا را به جایی با ارتباطات نزدیک‌تر تبدیل کرده است. . وینستون چرچیل یکی از برجسته‌ترین سیاستمداران تاریخ است که از ابتدای فعالیت‌های پرتنش سیاسی‌اش به اوج شهرت و عنوان نخست‌وزیر قهرمان بریتانیا در جنگ جهانی دوم رسید. او نویسنده‌ای نامدار بود و در ۱۹۵۳ جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد. وینستون چرچیل نظامی، سخنران، نقاش و خبرنگار جنگی معروفی هم به شمار می‌رفت.


عوامل : آرمان سلطان زاده

مدت زمان : ۰۱:۱۶:۰۰
رهبر مقتدر
مبارز جوان
آماده شدن برای زندگی نظامی
خبرنگار و سرباز
پارلمان
جنگ جهانی اول
هشدارهای جنگ دوم
نخست‌وزیر زمان جنگ
بعد از جنگتگ ها : کتاب صوتی داستان کتاب گویا سیاسی

مشاغل : مخاطب عام