میکل آنژ


تــوضــیحــات
فــایل ها

رنسانس جنبش فرهنگی بود که در اوایل سده چهاردهم در ایتالیا شروع شد و واژه رنسانس از واژه لاتین به معنی «تولد دوباره» اقتباس شده است. طی این دوران توجه به هنر و ادبیات و علوم و اکتشافات جهانی و پیشرفت در آنها دوباره جان گرفت. مردم با واکنش علیه فرهنگ کلیسایی قرون وسطا، ارزش های تازه‌‌تری را در جهان انسانی یافتند. حدود قرن هفدهم که دوران رنسانس به پایان رسید، تصور مردم از جهان کاملا عوض شده بود. میکل‌آنژ، هنرمندی به‌تمام‌معنا رنسانسی بود. او مجسمه‌ها را چنان زیبا می‌تراشید که سنگ‌ها زنده به نظر می‌رسیدند. میکل‌آنژ چندین عمارت و میدان عمومی هم در زادگاهش ایتالیا طراحی کرد، و دیوارهایی ساخت، اما با مجسمۀ سوگ مریم و مجسمۀ معروف داود، که از سنگ مرمری عظیم ساخته‌شده‌اند، به شهرت رسید. طرحی که یاد میکل‌آنژ را در ذهن مردم زنده نگه‌داشته است، طرحی است که او کم‌تر از دیگر طرح‌هایش به آن علاقه داشت: نقاشی سقف نمازخانه سیستین.


مدت زمان : ۰۱:۳۷:۰۰
پیکرتراش نقاشی می‌کشد
تولد یک هنرمند
باغ مدیچی
مهارت پیکرتراش
پاپ پرتوقع
نمازخانه‌ی سیستین
مقبره‌ها و مشکلات
آخرین بارقه‌های عظمت
هربار فقط چند سانتیمترتگ ها : کتاب گویا