نکاتی در پخت و پز ماهی


تــوضــیحــات
فــایل ها


مدت زمان : ۰۰:۱۴:۰۰
تفاوت بین گوشت پرچرب و کم چرب ماهی
شناسایی کیفیت گوشت ماهی
سرخ کردن ماهی در حرارت کم
فریز کردن ماهی
تشخیص پخته بودن ماهی
مقدمات پخت ماهی
نحوه انتخاب و نگهداری ماهیتگ ها : آشپزی

مشاغل : آشپز