از میان دیوار


تــوضــیحــات
فــایل ها

این کتاب از پنج داستان کوتاه تشکیل شده که نویسنده در همگی آن‌ها با استفاده از عناصر روان‌شناسانه واقعیت‌های تلخ زندگی انسان‌ها را در ساختاری فانتزی،رویاگونه و کمدی تلخ به مخاطب‌اش ارائه می‌کند.


مدت زمان : ۰۱:۵۸:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم



تگ ها : داستان