وبینار معاونین آموزشی، فنی و پژوهشی برای آشنایی با سامانه تی وی رویش


تــوضــیحــات
فــایل ها

وبینار آموزشی آشنایی با سامانه جامع آموزش مجازی تی وی رویش


سرفصل های  آموزشی

1- آشنایی با انواع محتوا 
2- نحوه بار گزاری محتوا

3- آشنایی با انواع آزمون
4-نحوه بار گزاری و برگزاری  آزمون

5- آشنایی با  OBS
6-برگزاری رخداد های زنده
7 برگزاری  کلاس های زنده
8- دسترسی به کلاس های ضبط شده

9- آشنایی با سیستم های گزارش گیری


عوامل : امیر سیاح

مدت زمان : ۰۲:۰۰:۰۰
اولین وبینار کار با سامانه تی وی رویش