مهارت خودآگاهی


تــوضــیحــات
فــایل ها

هر انسانی دارای بودن است، ویژگی‌ها، تجربیات و احساسات منحصر به فرد خود را دارد که شخصیت او را تعریف می‌کند. مواردی همچون نقاط شادی، ناراحتی، عصبانیت و ... این ویژگی های روحی ممکن است قدرتمند یا ضعیف باشد. ممکن است انسان در شرایط فشار و استرس واکنش مناسبی نشان ندهد و این مساله در ارتباطات فردی یا گروهی بسیار تاثیر گذار است. درک و آگاهی از این خود نقش اساسی در سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی در زندگی دارد که به آن مهارت خودآگاهی می گویند. لازم است با استفاده از مهارت خودآگاهی با این مسایل روبرو شویم تا از آسیب های احتمالی در زندگی جلوگیری کنیم. دوره ی آموزش مهارت خودآگاهی به شما می آموزد تا شناخت قدرتمندی از خود به دست آوریم. در این دوره‌ی آموزشی ابتدا با مفهوم و فواید خودآگاهی آشنا شده، سپس می‌آموزیم چگونه مهارت خودآگاهی را کسب کنیم. بخش معرفی دوره و قسمت‌ چرخه‌ی تجربیات آموزش مهارت خودآگاهی را رایگان مشاهده نمایید.


مدت زمان : ۰۰:۵۶:۰۰
مهارت خودآگاهی
جمع بندیتگ ها : خودآگاهی انسان مهارت روان

مشاغل : مخاطب عام