کتابچه الکترونیک قانون پنج ثانیه - مل رابینز


تــوضــیحــات
فــایل ها

قانون پنج ثانیه - مل رابینز

زندگی، کار و اعتمادبهنفس خود را هر روز با شجاعت متحول کنید

“قانون 5 ثانیه” به­طور شگفت­آوری ساده است و یعنی: دقیقاً در لحظه­ای که قصدِ انجامِ هدفِ بخصوصی را دارید، باید به­صورت معکوس (5-4-3-2-1) در ذهن خود بشمارید و حرکت کنید، یا خطر این احتمال را بپذیرید که ممکن است مغز، مانع اقدام کردن شما شود. مل رابینز می­داند که پذیرفتنِ فوریِ این موضوع، در ابتدا بیش از حد ساده به­نظر می­رسد، ولی واضح­ترین و مهم­ترینِ حقایق، آن­هایی هستند که به سختی می­توان دید و در موردشان صحبت کرد. تردید ِشما در تکمیل کردنِ وظایفِ سادهِ روزانه، هرگز نمی­تواند مانعِ دستیابیِ شما به «چیزهایِ بزرگ­تر» در زندگی شود.

هرگاه هدفی را تعیین می­کنید، مغز یک «فهرست وظایف» ایجاد کرده و غریزه شما را نسبت به نشانه­هایِ مربوطه فعال می­کند تا هرگاه تقریباً به مکان­ها، افراد یا ابزارهایی نزدیک بودید که می­توانند به تکمیل کردن اهدافتان کمک کنند ، فوراً به شما تلنگر بزند.

غریزه، هدفتان را برای شما «یادآوری»  می ­کند و صرف­نظر از اینکه در ظاهر چه قدر کوچک یا بی­ اهمیت به ­نظر می­رسد، شرط عقل این است که به آن توجه کنید و اگر به کمک “قانون 5 ثانیه” یا بدون استفاده از آن، فوراً خود را وادار به عمل کردن کنید؛ توجه به انگیزه ­ها، امیال و غرایز،  شما را در تحقق اهدافتان یاری می­دهد.

“قانون 5 ثانیه” به دور از منطق و به طرز شگفت ­آوری ساده است؛ هنگامِ مواجه شدن با سکون، تنبلی یا اصرار برای به تعویق انداختنِ هر کاری که باید انجام دهید، اما تمایل و شوق بخصوصی برای انجام آن ندارید، به ­سادگی پس از شمارش معکوس (5-4-3-2-1) اقدام کنید. این استراتژی ذهنی، اساساً کاتالیزوری است که باعث می­شود اعتمادبه ­نفس شما افزایش یافته و بر ترس­ها، عدم اطمینان و حملاتِ ناتوان­ کننده نگرانی غلبه کنید؛ به ­علاوه، پادزهری برای هرگونه تعویق و تردید بشمار می­رود.


بخش اولتگ ها : شادن پژواک اعتماد به نفس کتابچه تصمیم گیری شجاعت قدرت قدرت تصمیم گیری

مشاغل : مدیر دانشجو مخاطب عام کارافرین شغل ازاد