سنگفرش هر خیابان از طلاست


تــوضــیحــات
فــایل ها

در تجارت هیچ‌گاه نیابد 1 و 1 را جمع کنی و حاصلش 2 باشد، باید 1 و 1 را تبدیل به 10 کنی.


کتاب صوتیتگ ها : موفقیت انگیزشی مدیریت دیدگاه