تکنیک‌های قاطعیت - کریس کرافت


تــوضــیحــات
فــایل ها

تکنیک‌های قاطعیت

کریس کرافت

همه ما در مواقعی که موقعیتی را از دست می‌دهیم یا به طور متناوب هنگامی که به دام افتاده یا عصبانی هستیم و باید پاسخگوی افراد زیادی باشیم، ناامید می شویم. با یادگیری قاطعیت می‌توانیم از پس این مشکل برآییم. این دوره توضیح می‌دهد قاطعیت دقیقا به چه معناست و تفاوت آن با مهاجم بودن چیست و تکینک‌هایی را برای مواجهه با شرایط چالش برانگیز و افرادی که با آن‌ها مشکل داریم می‌آموزد.

موضوعات این بحث شامل موارد زیر می باشد:

• شناسایی طرز تفکر فعلی خود

• پرهیز از ورود به تله‌های منفعل-تهاجمی

• کاهش احساسات منفی

• رفع فشارهای روزانه

• یادگیری ابراز مخالفت بوسیله سوال پرسیدن

• یادگیری کلمات موثر برای استفاده


مدت زمان : ۰۰:۵۴:۰۰
بخش اولتگ ها : شادن پژواک دوره های آموزشی لیندا موفقیت در زندگی زندگی موفق موفقیت فردی تسلط بر افکار تسلط بر ذهن

مشاغل : مدیر مخاطب عام مدیریت کارافرین