ساخت عادت های کاری خوب - گرچن رابین


تــوضــیحــات
فــایل ها

ساخت عادت های کاری خوب 

گرچن رابین

دوره "گرچن رابین و ایجاد عادت‌های خوب در محل کار" شامل رویکردی کاربردی و متمرکز درباره نحوه به‌کارگیری تحقیقات کارشناس برجسته شادی و عادت‌ها، (یعنی) رابین گرچن در محل کار است.

گرچن رابین چهار گرایش را معرفی کرده و همین‌طور نحوه تاثیر آن‌ها را بر روی عادات ما توضیح می‌دهد. همان‌طور که در کتاب او نیز یعنی "بهتر از قبل: درباره پرورش و حذف عادت‌ها چه چیزی یاد گرفتم،" نشان داده می‌شود، این گرایش‌ها عبارتند از:  بیشتر خوابیدن، ترک شکر، تعلل کمتر و ساختن یک زندگی شادتر. او استراتژی‌های کاربردی‌ای را برای پرورش عادت‌های کاری بهتر و توصیه‌هایی را برای موفقیت مداوم ارائه می‌کند. با این ترفندها می‌توانید بنای یک زندگی شادتر، سالم‌تر و پربازده‌تر را پی‌ریزی کنید.


مدت زمان : ۰۰:۴۰:۰۰
بخش اولتگ ها : شادن پژواک دوره های آموزشی لیندا عادت ها تغییر عادت ها موفقیت شغلی

مشاغل : مخاطب عام