آموزش فارسی نویسی در اتوکد


تــوضــیحــات
فــایل ها

یکی از دغدغه کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی نحوه نوشتن متن فارسی در اتوکد می باشد. ما در این فایل آموزشی سعی کرده ایم تا با یک روش اصولی و کاربردی ضمن ارائه فونتهای مختلف فارسی این مشکل را مرتفع سازیم. 


فهرستتگ ها : نقشه برداری معماری اتوکد مقدماتی

مشاغل : معمار طراح کارشناسان کشاورزی ناظرین مراکز خدمات غیر دولتی کشاورزی