اینکوترمز 2020


تــوضــیحــات
فــایل ها

اینکوترمز ۲۰۲۰ چیست؟ 

اینکو تِرمز ( به انگلیسی : Incoterms ) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی « International Commercial Terms » به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌ است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینکوترمز برای اولین بار در سال ۱۹۳۶ توسط اتاق بازرگانی بین‌ المللی International Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است و نام آن Incoterms 1936 بود. از آن زمان، اینکوترمز به یک استاندارد قراردادی قابل قبول در سراسر جهان تبدیل شده است.  این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.
 آنها در هر دوره مجددا به روز می شوند تا رویدادهای تازه تجارت بین المللی و تغییرات آن را پوشش دهند. این به روز رسانی ها تاکنون در سال های ۱۹۵۳ ، ۱۹۶۷ ، ۱۹۷۶ ، ۱۹۸۰ ، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ اجرا شده است.

اینکوترمز شاملطظیریرسیذسیبذسُؤِیسرریس مجموعه ۱۱ تایی از اصطلاحات اختصاری ۳ حرفی شامل موارد زیر است که انعکاس دهنده رفتارهای استاندارد بین طرفین قرارداد در یک معامله خرید وفروش است.

EXW ،FCA ،CPT ،CIP ،DAP ،DPU ، DDP،FOB ،FAS ،CFR ،CIF

قواعد اینکوترمز عمدتا وظایف،هزینه ها و خط ها در جریان تحویل کالا از فروشنده به خریدار را توصیف میکند.


بخش اولتگ ها : اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی اتاق بازرگانی بین‌ المللی تجارت بین المللی

مشاغل : بازرگانان