بازی‌های درونی مدیریت


تــوضــیحــات
فــایل ها

خلاصه‌ای از کتاب بازی‌های درونی مدیریت.


مدت زمان : ۰۱:۱۰:۰۰
بخش اول
بخش دوم