در قلمرو وحشت


تــوضــیحــات
فــایل ها

مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه ادبیات جهان

 ادبیات گوتیک شاخه‌ای از مکتب رمانتیسیسم یا دقیق‌تر این که پیش‌رمانتیسیسم است و طلوع آن از رویکرد بشر اروپایی به عالم درون، کابوس و رؤیاهای شخصی، امیال و گرایش‌های روحی مبهم، عواطف سرکوب‌شده و ... خبر می‌دهد تا دریچه‌ای به سوی دهلیزهای تاریک و پیچ‌ در پیچ آدمی گشوده شود.
در قلمرو وحشت هشت داستان برجسته گوتیک را در خود جای‌داده‌است، همراه با مقدمه‌ای موشکافانه درباره ادبیات گوتیک و ریشه‌های آن.


مدت زمان : ۰۴:۳۲:۰۰
بخش اولتگ ها : داستان کوتاه تراژدی دلهره آور مجموعه داستان های کوتاه

مشاغل : عمومی