سه شنبه ها با موری


تــوضــیحــات
فــایل ها

تاب سه‌شنبه‌ها با موری درباره استاد پیری است با نام موری شوارتز که در دوران کهولت خود، چهارده سه‌شنبه ماندگار آخر زندگی‌اش را با میچ آلبوم، دانشجوی خود گذرانده و باوجود دست‌وپنجه نرم کردن با بیماری سخت خود، توانسته بزرگ‌ترین و باارزش‌ترین درس‌های زندگی را به وی منتقل کند. درس‌هایی که با حضور در هیچ کلاس و دانشگاهی نمی‌توان آن‌ها را فراگرفت بلکه باید آن را در زندگی فهمید و لمسشان کرد. کتابی است شیرین، دقیق، واضح و درعین‌حال عمیق و تکان‌دهنده. با این کتاب خواننده می‌گرید، می‌خندد، می‌آموزد و درنهایت با اندکی نکته‌سنجی معنای زندگی را با همه خوبی‌ها و بدی‌هایش درک می‌کند.


مدت زمان : ۰۷:۲۸:۰۰
فصل اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم
بخش چهاردهم
بخش پانزدهم
بخش شانزدهم
بخش هفدهم
بخش هجدهم
بخش نوزدهم
بخش بیستم
بخش بیست و یکم
بخش بیست و دوم
بخش بیست و سوم
بخش بیست و چهارم
بخش بیست و پنجم
بخش بیست و ششم
بخش بیست و هفتم
بخش بیست و هشتم
بخش بیست و نهم
بخش سی ام
بخش سی و یکم
بخش سی و دوم
بخش سی و سوم
بخش سی و چهارم
بخش سی و پنجم
بخش سی و ششم
بخش سی و هفتم
بخش سی و هشتم
بخش سی و نهم
بخش چهلم
بخش چهل و یکم
بخش چهل و دوم
بخش چهل و سوم
بخش چهل و چهارمتگ ها : کتاب گویا