غذای هندی


تــوضــیحــات
فــایل ها


مدت زمان : ۰۱:۰۷:۰۰
تورن لوبیا سبز
پوریس
پاپادام
لاسی انبه
مرغ تنوری
تفاوت غذاهای شمال و جنوب هندی
چگونه از آنقوزه در غذاهای هندی استفاده کنیم
چگونه از هل در غذاهای هندی استفاده کنیم
چگونه از شمبلیله در غذاهای هندی استفاده کنیم
چگونه گارا ماسالا تهیه کنیم
چگونه از زرد‌چوبه در غذاهای هندی استفاده کنیم
چاتنی
دال
طرز تهیه کره
چانا ماسالا
کاری مرغ
تیکا ماسالا مرغ
چگونه از تمر هندی در غذاهای هندی استفاده کنیم
پنیر



تگ ها : غذای هندی

مشاغل : آشپز