طبخ برنج و طرز تهیه عصاره


تــوضــیحــات
فــایل ها


مدت زمان : ۰۰:۲۰:۰۰
طبخ برنج به روش جوشاندن
روشهای دم پخت کردن برنج
صاف کردن و خنک نمودن عصاره
استراحت دادن به برنج پس از دم کشیدن
اضافه کردن ادویه به عصاره
میزان آب برای خیساندن برنج
اضافه کردن سبزی و نمک به عصاره
از بین بردن ناخالصیها و تهیه عصاره شفاف
آشنایی باروشهای پخت برنج
شستشو و خیساندن برنج
طعم دار کردن برنجتگ ها : آشپزی

مشاغل : آشپز