پاستا


تــوضــیحــات
فــایل ها


مدت زمان : ۰۰:۳۱:۰۰
شکل دهی به خمیر پاستا
دستگاه خمیر بازکن
استفاده از سس مناسب پاستا
آماده سازی خمیر پاستا
نحوه اضافه کردن سس به پاستا
روشهای شناسایی پاستای مرغوب
تهیه خمیر پاستا با غذاساز(مخلوط کن
نحوه آبکش کردن پاستا
طرز تهیه خمیر پاستای خانگی
معرفی انواع پاستا
پاستا چگونه تهیه می شود؟
نحوه پخت پاستای خشک
مزایای پاستای خانگی و تازه
پاستا چیست؟
گندم و خصوصات آنتگ ها : آشپزی پاستا

مشاغل : آشپز