روش های پخت و پز مرغ


تــوضــیحــات
فــایل ها


مدت زمان : ۰۰:۱۴:۰۰
آشنایی با نکات مهم بریان کردن مرغ
گوشت مرغ و طیور
طعم دار کردن مرغ قبل از بریان
بریان کردن مرغ
تهیه سس تابه ای یا آب سوپ از مرغتگ ها : آشپزی

مشاغل : آشپز