کتابچه الکترونیک تغییر زندگی با جادوی مرتب سازی - ماری کوندو


تــوضــیحــات
فــایل ها

تغییر زندگی با جادویمرتب­سازی - ماری کوندو

هنر ژاپنی برای ساماندهی و نظم

کتاب تغییر زندگی با جادوی مرتب­سازی، ویژگی مشخصه روش کُون‌ماری را نشان می‌دهد که استاد مرتب‌سازی، یعنی خانم ماری کُوندو آن را ابداع کرده و در آن اشاره می­کند که مرتب­سازی، هرچند به معنی تمیز کردن منزل است، اما در عین حال، راهی برای تصمیم­گیری بهتر، قوی­تر زندگی کردن و رسیدن به آرزوها نیز هست.

ماری کُوندو، متخصص ساماندهی ژاپنی است که استراتژی کُون‌ماری (KonMari) را بنا گذاشت. بر اساس این استراتژی، همه وسایل‌ خود را جمع کرده و فقط آن‌هایی را نگاه ­می­دارید که باعث "خوشحالی" شما هستند. تکنیک کُوندو فراتر از "شیوه های تمیزکاری" معمول بوده و روش زندگی­ای را ارائه می‌کند که در آن، برخلاف زندگی امروزی که افراد زیاد خرید می‌کنند، فرد باید فقط برای اشیاء و وسایل نیروبخش و دربردارنده‌ی خوشی واقعی ارزش قائل شود.

برای پاکسازی فضای زندگی‌تان باید بسیار دقیق و قاطع عمل کنید: کافی است  تصمیم بگیرید که چه چیزهایی را باید  نگه دارید و چه چیزهایی را خیر، و یا به عبارت دیگر چیزهایی را که شما را خوشحال نمی‌کنند دور بیاندازید. با این وجود، انجام این کار نیازمند کنکاشی عمیق است تا سبک زندگی مد نظرتان را بیابید. گسترش این فضا به خود شما بستگی دارد و در زندگی مطلوب آینده‌تان، بازتاب خواهد یافت.


بخش اولتگ ها : تمیزکاری شادن پژواک کتابچه نظم و ترتیب مرتب سازی نظم

مشاغل : خانه‌دار مخاطب عام