دوره آموزشی تکمیلی نحوه کار با سامانه هویت دام کشور


تــوضــیحــات
فــایل ها

فایل ضبط شده کلاس آموزش تکمیلی نحوه کار با سامانه هویت دام کشور، نحوه ثبت سفارش و توزیع پلاک (کار با گزینه انبار پلاک و نکات مربوطه)

برگزار شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 20 دیماه 1399


عوامل : نگین جمالی

بخش اول