سرزمین آلوچه‌های نارس


تــوضــیحــات
فــایل ها

این رمان داستان گروهی از جوانان را روایت می‌کند که به امید یافتن وضعیت و ارتباطی بهتر، ولایت فقرزده خود را به مقصد شهر ترک می‌گویند.اما خیلی زود امیدشان درهم می‌شکند، چرا که شهر هم، درست مثل مناطق روستایی، ردپای ظلم و ستم حکومت دیکتاتوری کاملا هویداست.تمامی دوستان راوی به او خیانت کرده و یا خود را به نابودی می‌کشانند.


مدت زمان : ۰۸:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : اجتماعی تاریخی سیاسی رمان

مشاغل : عمومی