بسته آموزشی مدیریت کشت گلخانه


تــوضــیحــات
فــایل ها

بسته آموزشی صوتی و تصویری "مدیریت کشت گلخانه ای" به همت معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و گروه اندیشه جهانی تدوین و تهیه شده است. این بسته آموزشی که مشتمل بر شانزده فصل مجزا می باشد، سعی دارد نکات مهم و کلیدی را در ارتباط با امور مربوط به گلخانه ارائه نماید. عناوین آموزشی عبارتند از:

بخش اول:

1- گلخانه و گلخانه داری

2- انتخاب گلخانه

3- کارگران، کارگردانان گلخانه

بخش دوم:

4- دشمنان گلخانه

5-  کشت خیار

بخش سوم:

6- روش نوین آبیاری و تغذیه

7- تولید علمی بذر هیبرید

8-کشت توت فرنگی در گلخانه

بخش چهارم:

9- کشت نشاء در گلخانه

10-کشت نهال مرکبات در گلخانه

11- کشت گوجه فرنگی در گلخانه ای

بخش پنجم:

12- کشت فلفل در گلخانه ای 

13- کشت طالبی در گلخانه ای 

14-کشت بادمجان در گلخانه ای 

15-دانستنی های کشت گلخانه ای

16- اقتصاد مقاومتی وکشت گلخانه ای

روش دوم تهیه این محتوا بصورت فیزیکی:
بسته آموزشی فوق در پنج حلقه دی وی دی، کتابچه راهنما (به صورت لوح فشرده) و گواهینامه آموزشی صادره از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با قیمت 200 هزار تومان در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. متقاضیان جهت دریافت این بسته جامع آموزشی می توانند با مراجعه به سامانه آموزش به نشانی http://agrieng.org (میز خدمات الکترونیکی سازمان – مدیریت جامع خدمات آموزشی) نسبت به ثبت نام و خرید بسته آموزشی اقدام نمایند. شایان ذکر است بسته های آموزشی به آدرس پستی متقاضیان ارسال خواهد شد. علاقه مندانی که عضو سازمان نظام مهندسی نمی باشند، می بایست از قسمت "ورود غیر اعضا و بهره برداران" به سامانه آموزش ورود و نسبت به تهیه مجموعه فوق اقدام نمایند.


بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجمتگ ها : آموزش جامع گلخانه

مشاغل : گلخانه دار